Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lyva
Reikšmė:
Refrain im Volkslied
Straipsnelis:
[Aptariami galimi ide. šaknies *(s)lei̯H- ‘blau (sein)’ (plg. s. v. a. slēha, lo. līvor ‘blauer Fleck; Neid’, bret. liv ‘Farbe; Tinte’, gr. λωτός ‘Wasserlilie, Lotus’ ir kt.; plg. A. Hyllested in J. Clackson, B. A. Olsen red., Indo-European Word Formation, Copenhagen, 2004, 59–64) refleksai baltų kalbose.] Galbūt čia lie. lyva ‘Refrain im Volkslied’ ([išn. 13:] gėlės pavadinimas, substantyvizuotas iš būdv. *lývas ‘blau’?).
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas