Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mélžti
Straipsnelis:
žr. malžyti
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 163
Antraštė:
mélžti
Straipsnelis:
[Recenzuojama W. Smoczyńskio knyga, Laringalų teorija ir lietuvių kalba, Vilnius, 2006. Kai kurių žodžių ilgasis akūtinis balsis gali būti aiškinamas Winterio dėsniu, pvz.:] lie. mélžti.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2008a, 121
Antraštė:
mélžu
Straipsnelis:
Pagal Winterio baltų ir slavų kalbose balsis pailgėdavęs prieš neaspiruotąjį sprogstamąjį priebalsį taip pat ir tais atvejais, kai juos skyrė sonantas, pvz., […] ide. h₂melg̑- > bl.-sl. *mēˀlź- > lie. praes. 1 sg. mélžu, plg. gr. ἀμέλγω. Dar žr. sėdėti, nuogas, vesti, vežti
Šaltinis:
Olander 2009, 150

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas