Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mė́žti
Straipsnelis:
[Aptariama Winterio dėsnio svarba baltų ir slavų etimologijos studijoms]. Lie. mė́žti, mė́žu ‘to dung, to take dung (out of a cattle shed, sheepcote, etc.)’, la. mêzt, mêzu ‘den Mist fortschaffen, misten; fegen, kehren’ lizdą reikėtų atskirti nuo lie. mỹžti, mį̃žti (prez. myžù, męžù, s. lie. minžù), la. mìzt (prez. mīzu, mìeznu, mīžu) ‘urinate’ lizdu. Veikiausia lie. mė́žti, la. mêzt reikėtų sieti su sl. (ru.) ма́зать ‘to mear, anoint’ (ide. *mag̑- ‘streichen, schmieren’), kurio semantinė raida buvo ‘smear (with), apply (in clay-working)’ > ‘spread manure’ baltų kalbose (plg. s. sl. pomazati, kuris reiškia ‘fett machen, düngen’ šalia ‘salben, bestreichen, beschmieren’).
Šaltinis:
Young 2008a, 205–206
Antraštė:
mė́žti
Straipsnelis:
[Slavų i-kamieno daiktavardžiai, priklausantys akcentinei paradigmai a, yra linkę pereiti į akcentinę paradigmą c.] Galbūt taip galima paaiškinti AP c (t)ь-kamieno daiktavardžius šalia AP a veiksmažodžių: sl. *ma̋zati AP a ‘to smear’ ~ *mȃstь AP c ‘ointment, fat’ (plg. kr. mȁzati ~ mȃst, vns. kilm. mastȋ [ir kt. pvz.]). Dėl akūto plg. lie. mė́žti, la. mêzt, muôzêt.
Šaltinis:
Kapović 2009, 242
Antraštė:
mė́žti
Straipsnelis:
žr. mėšlas
Šaltinis:
Gliwa 2002a, 261–262

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas