Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mė́lenas
Straipsnelis:
Lie. mė́lenas yra artimas alb. mëllénjë ‘juodasis strazdas’ giminaitis, dar giminiškas la. mel̃ene, mẽlne, pr. mīlinan ‘dėmė’. Visi šie žodžiai kilę iš ide. *mel-, *melə- ‘tamsus, nešvarus’, *melə-no- ‘nešvarus, purvinas’. Čia dar priklauso s. i. maliná, mlā-na, mála-, gr. μέλ-ας, -αινα, -αν ir t. t., taip pat drum. mieriú ‘žydras’, miérie ‘rausvai mėlynas’ ir t. t.
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 51–52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas