Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mėlynė
Straipsnelis:
žr. mėlas
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 730
Antraštė:
mė́lynė
Reikšmė:
mėlyna dėmė ant kūno
Straipsnelis:
melne E. 161 ‘blo’ (= ‘po stipraus smūgio atsiradusi mėlyna dėmė’) : mīlinan, lie. mė́lynė, mė́lynas, la. mẽļš, mȩl̃ns, s. i. malina-ḥ ‘juosvas, pojuodis’, gr. μέλας ‘juodas’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 293 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 259

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas