Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mė́nesis
Straipsnelis:
žr. mėnas
Šaltinis:
Отрембский 1972, 190
Antraštė:
mė́nesis
Straipsnelis:
Autorius praslavų leksikoje išskirdamas sinonimų poras, nurodo baltiškus ir itališkus ingredientus, atsiradusius dėl geografinių kontaktų [8–9]. Prasl. měsęcь (s. sl. МѢСѦЦЬ, bulg. месец, mak. месец, s.-kr. ме̏сец, slov. mȇsec, r. месяц, č. měsíc, slovk. mesiac, le. miesiąc, luž. a. měsac, luž. ž. mjasec) ‘mėnulis’ kilęs iš ide. mėnulio pavadinimo: plg. pr. menins, lie. mė́nuo, mė́nesis, la. mẽnes(i)s, s. i. mās, gr. μήν, lo. mēnsis. Sinonimiškas prasl. luna ‘mėnulis’ užfiksuotas tik slavų kalbose ir lotynų (pr. lauxnos ‘šviesuliai, žvaigždės’ tikriausiai atspindi šio regiono italikų-baltų kontaktus).
Šaltinis:
Мартынов 1978, 30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas