Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mėnùlis
Straipsnelis:
žr. mėnuo
Šaltinis:
Erhart 1998, 64–67
Antraštė:
mėnùlis
Straipsnelis:
[Tyrime bandoma pritaikyti glotochronologijos metodą baltų ir slavų kalboms.] 54a protoslavų/protobaltų *měsęcь/mēn-, br. mesjac, ukr. misjac ̕, r. mesjac, lie. mėnùlis, la. mēness, pr. menig.
Šaltinis:
Novotná, Blažek 2007, 337

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas