Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mažuõ
Straipsnelis:
[išnaša] *mažuo rekonstruoti leidžia posakis iš mažuones. Gali būti, kad iš mažas ‘small’ buvo padarytas mažuõ ‘kas mažas, vaikas’ ir kad iš *mažuones iš pradžių buvo toks pat posakis kaip ir lo. a puero ‘iš paauglystės’ [‘from boyhood’]. Galima spėti, kad *mažuo šioje frazėje buvo perinterpretuotas kaip abstraktas ‘vaikystė’ ir tokiu būdu iškeltas iš substantyvizuotų / žyminčių agentą kategorijos – tada jį ėmė veikti augmuõ, -meñs tipas ir taip išsirutuliojo *mažuõ, mažeñs.
Šaltinis:
Nussbaum 1986, 256
Antraštė:
mažuõ
Reikšmė:
smalness, childhood
Straipsnelis:
Lie. *mažuõ ‘smallness, childhood’ gali būti siejamas su prielinksnine fraze lie. nuõ mažens ‘from childhood’ ir kildinamas iš būdvardžio mãžas ‘small’. Jei jis kilęs iš šio būdvardžio netiesiogiai, tuomet jo pirmine forma laikytinas būsenos reikšmės veiksmažodis mažė́ti ‘diminish, descrease’.
Šaltinis:
Petit 2010, 176

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas