Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mažỹnikas
Straipsnelis:
Autorius praslavų leksikoje išskirdamas sinonimų poras, nurodo baltiškus ir itališkus ingredientus, atsiradusius dėl geografinių kontaktų [8–9]. Prasl. mězinьcь (bulg. мизинец ‘jaunesnysis, mažylis’, s.-kr. мѐзимац ‘t. p.’, slov. mezȋnec ‘t. p.’, s. r. мизинец ‘t. p.’, r. мизинный ‘jaunesnysis, mažasis’ ir kt., vakarinių slavų atitikmenys yra tik ‘bevardžio piršto, mažylio’ reikšmės) ‘mažasis’ lengvai darybiškai suskaidomas į měz-in-ьcь (plg. r. мизинный). Analogišką darybinę struktūrą turi lie. mažỹnikas – deminutyvas iš mãžas, la. maziņš (iš mazs analogiškai r. мизинный). [30] Baltų-slavų atitikimas mězinьcь ~ mažynikas ‘mažasis, pats mažiausias’ (‘nykštukas’) leidžia rekonstruoti *mězъ, *mezъ ‘mažas’ (~ lie. mãžas), kuris buvo išstumtas neturinčio baltiškų paralelių prasl. malъ ‘mažas, nereikšmingas’. [31]
Šaltinis:
Мартынов 1978, 30–31
Antraštė:
mažỹnikas
Straipsnelis:
Prasl. mězinьcь (bulg. мизинец ‘jaunesnysis’, s.-kr. мѐзимац, slov. mezȋnec, s. r. мизинец ‘t. p.’, r. мизинный ‘jaunesnysis, mažasis’, vakarinių slavų atitikmenys turi tik reikšmę ‘bevardis pirštas, mažylis’) darybiškai susikaido į měz-in-ьcь (plg. r. мизинный). Analogišką darybinę struktūrą turi lie. mažỹnikas, la. maziņš (iš mazs). Pagal tai rekonstruojama *mězъ, *mezъ ‘mažas’ (~ lie. mãžas).
Šaltinis:
Мартынов 1983, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas