Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
macìntulis
Reikšmė:
mažytis
Straipsnelis:
Priesaga -intelis atsirado prie -int- prisijungus kitai deminutyvinei priesagai -elis, (), plg. Zíetelos šnektoje užfiksuotą kitaip išplėstą priesagą -int-ulis, (): macìntulis () ‘mažytis’ (Vidugiris 2004, 195), taip pat Mažojoje Lietuvoje vartotą panašios priesagos -untas įvardį vienuñtas ‘kas nors, bent vienas’, atitinkantį pr. ainonts ‘kas nors, vienas’ (jemands) III 991 (Trautmann 1910, 297; LEW 1241; Endzelīns 1943, 139; Otrębski 1965, 268; Schmalstieg 1974, 38; PJa A–D, 61–62; Rosinas 1988, 205; PKEŽ I, 55–56), bei dar būdvardį lie. vienùntelis, (), savo reikšme atitinkantį vieniñtelis (). Mažojoje Lietuvoje būta ir prieveiksmių su -unt-: vienuñta ‘vieną kartą, bent vieną kartą’, dievuñta ‘kurią nors dieną, artimiausią dieną’, kartuñta / kartuñtą ‘kada nors, kartą, bent kartą’, kiekunta / kiekuntą ‘šiek tiek, truputį’.
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas