Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mãdaras
Reikšmė:
purvas
Straipsnelis:
Prasl. modrъ ‘mėlynas’ genetiškai siejamas su lie. mãdaras ‘purvas’. Plg. semantiką lie. mė́las ‘mėlynas’, la. mel̃ns ‘purvinas’, s. i. mala ‘purvas’ ir kt.
Šaltinis:
Мартынов 1983, 51
Antraštė:
mãdaras
Straipsnelis:
Ide. šaknį *mad- turi žodžiai s. i. mádati, mádate ‘trykšti, kunkuliuoti’, lo. madeō, -ēre ‘būti šlapiam, lietis, piltis’, gr. μαδάω ‘(iš)sklindu, (iš)tirpstu’, μαδαρός ‘drėgnas’, lie. mãdaras, n. pers. maskah ‘šviežias sviestas’ (iš *mad-sk- ir kt. [Pokorny, IEW 694; Fraenkel, LEW 394]. Prie šių žodžių galbūt galima būtų priskirti taip pat č. ir slovk. moskva ‘drėgni, suvalyti javai’ < prasl. *mŏd-sk-y, ъve [Vasmer, REW, II 162].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 46
Antraštė:
mãdaras
Reikšmė:
грязь
Straipsnelis:
[Aiškinant baltų ir slavų leksikos skirtumus aptariamos baltų-slavų-iranėnų kalbų paralelės, kad būtų atkurta substratinė (prabaltiška pagal kilmę) praslavų leksika.] Lie. mãdaras ʻгрязьʼ genetiškai atitinka prasl. modrъ ʻгрязьʼ (dėl semantikos plg. lie. mė́las, la. mȩl̃ns ʻгрязныйʼ, s. i. mala ʻгрязьʼ ir kt.). Pietų slavuose ši leksema konkuruoja su polvъ (plg. slov. polv ir moder yra absoliutieji sinonimai, turintys reikšmę ʻсиныйʼ, taip pat plg. ir slov. plavica ʻвасилёкʼ ir modriž ʻt. p.ʼ). Už pietų slavų kalbų ribų polvъ neturi reikšmės ʻсиныйʼ. Kita vertus, jeigu s. r. половьць yra kalkė iš tiurkų kalbų kuman ʻсиныйʼ, taip pat plg. etnonimą половцев, tai ši reikšmė atsirado dar praslavų laikais. Taip pat plg. baltišką paralelę lie. pal̃vas ʻбледный, светло-желтый, светло-русыйʼ (ši reikšmė užfiksuota ir šiaurės slavų kalbose); dėl semantikos plg. vok. blau ʻсиныйʼ ir lo. flāvus ʻсветло-желтый, светло-русый ir kt.ʼ. Nors dabar ir sunku rekonstruoti semantinius prasl. modrъ ir polvъ ryšius, tačiau jie turi baltiškus ir kitų ide. kalbų atitikmenis; kitaip nei prasl. sinjъ. Įdomu pastebėti, kad sr.-kr. сини ʻсиныйʼ vartojamas tik jūros spalvai apibūdinti, kas leidžia kelti mintį dėl „jūrinės“ leksemos kilmės. Kaip žinoma, Juodosios jūros pavadinimas graikų kalboje yra iranietiškos kilmės, kas leidžia teigti, kad prasl. sinjь yra iranietiškas ingredientas.
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas