Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
maistas
Straipsnelis:
Lie. maistas (la. maita ‘dvėsena, maita’ ← ‘maistas’) kilo iš maitinti, misti, la. mist, mitināt, visi turi semantinį požymį ‘gyvybė, išsilaikymas’ ir galbūt giminiški av. mit- miθ- ‘gyventi, būti’, maēθana- ‘butas, namas’. žr. valgis
Šaltinis:
Buck 1949, 330
Antraštė:
maĩstas
Straipsnelis:
Lie. maĩstas ‘Nahrung’, plg. mìto, mait-ìno.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 120
Antraštė:
maĩstas
Reikšmė:
pokarm, jedzenie
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -styti perintegracijos procesais.] Lie. maĩstas ʻpokarm, jedzenieʼ ← *maist-yti < *mait-styti ʻżywić, karmićʼ, kuris yra kauzatyvas iš mintù, mitaũ, mìsti ʻżywić sięʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas