Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
maĩtėlis
Reikšmė:
Mastborg
Straipsnelis:
nomaytis E. 684 ‘kuilys’ : lie. maĩtėlis. Trautmannas 1910, 386 ir kt. šiuos žodžius sieja su pr. ismaitint ir kt. Tačiau ką čia reiškia priešdėlis no-? La. baruôklis ‘Mastschwein’ taip pat verčia manyti, kad aukščiau minėti žodžiai giminiški su pr. maitā ‘maitina’ ir kt.; nomaytis reikštų: kas penimas ar nepenėtas.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 267

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas