Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mãkas
Reikšmė:
piniginė
Straipsnelis:
Oset. mæxstættæ | mæxstæntæ nevartojamo *mæxston [...] ‘mašnelė’ daugiskaitinė forma. Išskiriama mæxst ir -on, kur -on – paplitęs formantas (plg. ælut-on ir kt.); mæxst siejamas su lie. makštìs (paprastai pl. mãkštys), la. maksts ‘krepšelis; užvalkalas’, lie. mãkas, makšnà ‘piniginė’. Čia taip pat priklauso s. sl. mošьna, r. мошна, мошонка (Fraenkel 399).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II 110
Antraštė:
mãkas
Straipsnelis:
Metodologiškai įdomi F. Kluges (Kluge EWD¹⁷, 483) nuomonė, kad ide., susidūrę Viduržemio jūros baseine su aguona, jai pavadinti pasitelkė ide. šaknį *mak- ‘odinis maišelis’ (aguonos galvutė panaši į maišelį), kuria remiasi lie. mãkas, la. maks, s. sl. МОШЬНА.
Šaltinis:
Гиндин 1963, 57
Antraštė:
mãkas
Reikšmė:
kapšas
Straipsnelis:
Pr. dantimax ‘dantenos’ antroji dalis siejama su lie. mãkas ‘kapšas’, makà, makštìs, makšnà, makšnė, mẽkeris ‘maišelis’ ir pan. (žr. antonimišką vartoseną: kraujo mãkas ‘nuospauda’, makštelė, makštìs; la. maks ‘piniginė’, maksts ‘futliaras’ ir kt.). Slavų atitikmenys: r. мошна́, s.-kr. мо̏шњê, slov. móšnja, le. moszna, luž. a. mošeń, luž. ž. mošyna ir t. t. (*mošьna); s. v. a. mago ‘skrandis’, s. isl. magi ir t. t.; kimr. megin ‘káiliamaišis’, lo. maxilla ‘žandikaulis’, māla.
Šaltinis:
Топоров ПЯ, A–D, 298–299
Antraštė:
mãkas
Reikšmė:
makštis
Straipsnelis:
dantimax (dantimaks) E. 93 ‘dantenos’ : dantis ir lie. mãkas, la. maks, maksts, lie. makštìs, makšnà ‘Futteral’, s. sl. мошьна ‘maišelis’ ir (?) s. v. a. mago ‘skrandis, skilvis’, kimr. megin ‘dumplės’ ir kt. žr. Walde Pokorny II, 225 ir Trautmann BSW, 166.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 194
Antraštė:
makas
Reikšmė:
kapšys, maišelis, piniginė
Straipsnelis:
žr. makaulė
Šaltinis:
Grinaveckienė 1971, 32–34
Antraštė:
makas
Reikšmė:
maišas, piniginė
Straipsnelis:
žr. makšna
Šaltinis:
Buck 1949, 777
Antraštė:
mãkas
Straipsnelis:
žr. makštis
Šaltinis:
Абаев 1965, 18
Antraštė:
mãkas
Reikšmė:
Ranzen
Straipsnelis:
žr. makštis
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 184 t.
Antraštė:
mãkas
Reikšmė:
kapšelis, (sėklos) makštis
Straipsnelis:
[Aptariama prūsų kalbos sudurtinių daiktavardžių kilmė.] Pr. dantimax E 93 ‘dantenos’: dantis E 93 ‘dantis’ antrasis dėmuo – */makas/ ‘makštis’, plg. lie. mãkas ‘kapšelis, (sėklos) makštis’, la. maks ‘kapšelis, maišelis’ (Mažiulis 1988, 179).
Šaltinis:
Lašinytė 2007, 248

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas