Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
makỹnė
Reikšmė:
klampynė, liūnas
Straipsnelis:
S. isl. Meckel, 816 Macuilla vargu ar sietini su ide. *makʷ- ‘aguona’ (p. 8), bet jau veikiau su sl. mokry ‘šlapias, lie. makỹnė ‘klampynė, liūnas’, žr. A. Greule [...] ir W. P. Schmid, Studia Indogermanica et Slavica, Festgabe f. Werner Thomas zum 65. Geburtstag, München, 1988, 53.
Šaltinis:
Udolph 1985, 333

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas