Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
malūnas
Straipsnelis:
žr. malti
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 257
Antraštė:
malũnas
Reikšmė:
Mühle
Straipsnelis:
Toch. A malyw- ‘spausti, susmulkinti’, aišku, pirmiausia sietinas su go. ga-malwjan ‘suspausti, sutrinti’ [Plg. Specht KZ, LIX, 232 t. su lo. molucrum ‘Mühlenbesen (malūno šepetys?)’, lie. malũnas ‘Mühle’].
Šaltinis:
Solta 1974, 119
Antraštė:
malū̃nas
Reikšmė:
Mühle
Straipsnelis:
E. Fraenkelis (LEW) linkęs manyti, kad lie. malū̃nas, kuris į lie. kalbą įsivestas kaip pakaitalas vietoj Bretkūno mélnyčia, galima vaizduotis kaip le. młyn supanašėjimą su bl. šaknimi (lie. málti ‘mahlen’) ir tam tikra bl. priesaga; plg. apie tai dar LP, III, 129 t. Man rodos, tokia prielaida esanti abejotina: pr. maluna-, kaip ir lie. malū̃nas, gali būti pasidaryta tiesiog iš bl. šaknies mal- dėl to, kad priesaga -ūna- (pvz. lie. kalboje) vartojama ne tik nomina agentis žymėti, bet taip pat ir įrankių pavadinimam pasidaryti; plg. lie. maigunas ‘Schafbank’ ir kt.
Šaltinis:
Skardžius 1959, 438

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas