Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mãliava
Reikšmė:
malūno grūdai
Straipsnelis:
Tiktai alb.-bl.-sl. ir germ. kalbose [20] miltų pavadinimas sudarytas su sufiksu, determinantu *-u̯-: lie. mãliava ‘grūdai málti’, s.-kr. мле̑во, r. (dial.) ме́лево, alb. miell ‘miltai’, s. isl. mjǫl (dat. sg. mjǫlvi), s. ang. melu (dat. sg. melwi), s. v. a. mëlo (gen. sg. mëlawes) ‘grūdai málti’.
Šaltinis:
Широков 1984, 20–21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas