Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
málka, malkà
Reikšmė:
pliauska, pagalys
Straipsnelis:
žr. malė
Šaltinis:
Топоров 1978 (1980), 156–157
Antraštė:
málka
Straipsnelis:
malko – taip reikia ištaisyti nalko Grunau 43 ‘Holz’ : lie. málka, la. mal̂ka.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 256
Antraštė:
málka
Straipsnelis:
Vakarų baltų gyventose žemėse yra išlikę nemaža sudūviškos ar prūsiškos kilmės leksikos. Galbūt vakarų baltų veldiniu reikėtų laikyti pietinėse lie. tarmėse paplitusį málka ‘malkos’ (pr. malko).
Šaltinis:
Vidugiris 1996, 36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas