Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
málna
Reikšmė:
sora
Straipsnelis:
E. Nieminenas straipsnyje „Die Benenung der Hirse in den baltischen Sprachen’ pažymi, kad K. Būga neteisingai nurodęs šio žodžio priegaidę ir reikšmę: turi būti málna ir reikšti ne ‘auginamąją sorą’, bet ‘monažolę’. Toliau aiškinama málnos etimologija: siejama ne su gr. μελίνη ‘sora’ ir lo. millium ‘t. p.’, kaip buvo įprasta daryti, bet su bibliniu graikišku-lotynišku manna ‘dangaus duona’: mat, Glyceria fluitans (monažolė) vok. vadinama Mannaschwaden, Mannagras, r. манник, le. ir ukr. manna, tad ir málna gal atsirado iš fonetiškai pakitusios mannos (panašiai kaip atsiradęs lie. kélnorė iš vok. Keller, kur vietoj ll turime ln)
Šaltinis:
Palionis 1961, 253–254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas