Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
malõnė
Straipsnelis:
Gr. μείλια neutr. pl. ‘dovanos norint įsiteikti’, μείλιχος, eolų μέλλιχος ‘saldus, mėgiamas, palankus’. [677] Μείλια ir μείλιχος, gali remtis šaknimi μελ-ν-, kaip tai patvirtina tokios tarminės formos kaip μελλιχόφωνος. Būdvardis yra paveiktas ekspresyvios aspiruotos priesagos -χος, plg. Chantraine, Formation, 403, Locher (Glotta 1934, XXII, 58 t.). Etimologijos neturi: galvojama apie medaus pavadinimą, jei lo. gen. mellis suponuoja šaknį *meln-, plg. Benveniste, Origines, 8, galbūt su lie. malonė, méilė, s. sl. milŭ ‘užjaučiąs’ ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 677–678
Antraštė:
malónė
Straipsnelis:
žr. meilanėširdumas
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1959, 45
Antraštė:
malónė
Straipsnelis:
žr. meilė
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 677–678

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas