Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mán
Straipsnelis:
Pr. dat. sg. mennei susidariusi neišlikusios pr. gen. sg. formos *mene pagrindu; ji turi dat. sg. galūnę -i. Su kamienu plg. s. sl. МЕНЕ, av. mana, s. i. mama (< *mana), gen. sg. arba oset. mæn, gen.-acc. sg. ir, žinoma, rytų bl. formas su man-, plg. lie. trm. mãnie, mãni (šalia mán), la. trm. man̂, maņ̂ ir t. t. (šalia man), dat. sg.; žr. Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, 1966, 299–300; Endzelīns, Latviešu valodas gramatika, 1951, 508; Rudzīte, Latviešu dialektoloģija, 1964, 123, 224, 347, 350. Su galūne plg. s. sl. МЬНѢ; su kamienu mun- žr. dar Vanagienė, Vitkauskas LKK, XI, 1969, 211–218; žem. mún, la. trm. mun- ir pan.), lie. mãnie, mãni, mánei ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ, A–D, 116
Antraštė:
mán
Straipsnelis:
Jotvingių man ‘man’, plg. lie. mán, la. man, bet pr. mennei.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas