Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mananárka
Reikšmė:
vyriškas švarkas; ilgas vyriškas švarkas
Straipsnelis:
žr. marinarka
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 160

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas