Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
madagùs
Reikšmė:
höflich, anstandig, fein
Straipsnelis:
Sąsają tarp lie. mandagùs ir s. v. a. mandag ‘alacer, gaudens, freudig, munter, schneidig’ (Fraenkel E. LEW S. 405) reikia iš naujo ištyrinėti dėl to, kad abiejų kalbų žodžiai ir formaliai, ir reikšmėmis stebėtinai sutampa.
Šaltinis:
Senn 1958, 599
Antraštė:
mañdagus
Straipsnelis:
žr. paklusnus
Šaltinis:
Young 1983, 63–66
Antraštė:
mandagùs
Straipsnelis:
žr. pakilus
Šaltinis:
Young 1983, 63–67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas