Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mañdras
Reikšmė:
ūmus, judrus
Straipsnelis:
Gr. μανθάνω ‘mokytis’ […]. Be graikų, gretinama su žodžiais, kurie yra gana tolimi reikšme: alb. mund ‘galėti, nugalėti’ (*mn̥dh-); kimrų mynnu ‘norėti’, lie. mañdras ‘ūmus, judrus’, s. sl. mǫdrŭ ‘φρόνιμος, σοφός’, visi su balsiu e arba o. Germ. formos, kurias pateikia Pokorny IEW, 730 ir Frisk s. u. yra tolimos reikšme: s. v. a. mendī ‘džiaugsmas’ ir t. t. S. i. medhā- ‘protingumas’ bei av. mazdā- turi būti atmesti, plg. Frisk su nuoroda į Mayrhofer, Bibliotheca Orientalis, XIII, 1956, 12. Galėtume gretinti su προμηθής, atstatydami šaknį *mādh-, plg. *gʷā-, *gʷem- žodžiui βαίνω. Ryšys su μένος, μένομα šeima yra galimas. Šiaip ar taip μαθεῖν ir t. t. raida yra būdinga graikų kalbai.
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 664
Antraštė:
mandras
Reikšmė:
gyvas, išdykęs
Straipsnelis:
S. v. a. munter ‘veržus, gyvus’ pratęstas į īn- substantyvą go. mundr-ei ‘tikslas’ = s. v. a. muntarî ‘įkarštis’, iš *mn̥dh-ro-s, su kuriuo lie. mandras ‘gyvas, išdykęs’ ir s. bulg. mǫdrъ ‘išmintingas’ (iš *mondhros) sutinka su tokia pat šaknies balsių kaita kaip germanų kalbose go. baitrs ir s. isl. bitr.
Šaltinis:
Greule 1971, 40
Antraštė:
mañdras
Reikšmė:
vif, éveillé
Straipsnelis:
[Aptariamas ide. CéLH-dʰh₁-e/o- tipas lotynų kalboje.] S. sl. mǫdrŭ ‘sage, avisé’, lie. mañdras ‘vif, éveillé’ veikiausiai reikia kildinti iš *mon-dʰ-r-ó- ‘avisé, éveillé’ (‘pourvu de vigilance’), kuris yra darinys iš *món-dʰh₁-r̥ ‘application, attention, vigilance, éveil’, o jis savo ruožtu yra sustabarėjęs ide. frazeologizmas *men- *dʰeh₁- ‘appliquer son attention’. S. v. a. muntar ‘vif, gai, allègre’ kyla iš nulinio laipsnio *mn̥-dʰ-r-ó-.
Šaltinis:
Garnier 2010, 281–282

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas