Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mangininkas
Reikšmė:
Hurenjäger
Straipsnelis:
manga Gr. ‘kekšė, paleistuvė’ : lie. mangininkas, ìšmanginis ‘nesantuokinis vaikas’, s. i. mañjikā ‘kekšė’ ir kt., apie tai Trautmanas Apr Spr. 375 bei Walde Vrgl. Wrtb. II 233.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 257

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas