Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mañglyti
Straipsnelis:
Norėdami papildyti baltų žodžio mañglyti, paaiškinto A. Sabaliausko (Baltistica, VII, 1971, 65–66), bylą, turėtume atsižvelgti į Grunau 81 manga ‘hure’ (‘kekšė’) ir 96 mangoson ‘hurekindt’ (‘kekšės vaikas’). Pastarieji rodo šiam etimonui buvusias būdingas socialines konotacijas tekstų (šaltinių) kūrimo metu.
Šaltinis:
Hamp 1976b, 24
Antraštė:
mañglyti
Reikšmė:
‘suktumu išgauti, išvilioti’
Straipsnelis:
Lie. mañglyti ‘täuschen, trügen, betrügen, verblenden, verlocken’ E. Frenkelis sieja su lie. mangìnti ‘durch anstrengende körperliche Übung gelenkig machen, drillen, trainieren’, mangìntis ‘sich drehen und wenden, sich launisch, grillig, wunderlich benehmen, liebäugeln, kokettieren, sich prostituieren, einen unzüchtigen Lebenswandel führen’, kurie toliau, jo nuomone, sietini su lie. mìnkyti, mankštìnti ir kitais *menk-, *meng- bazių žodžiais.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1971, 65–66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas