Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
manìškis
Straipsnelis:
Savybinis artimasis „įvardis“ manìškis, , vartojamas lietuvių tarmėse, yra priesagos -išk- darinys iš kilmininko. Tokios pat darybos yra savybiniai „įvardžiai“: artimasis – mūsìškis, ; tolimasis – [204] tavìškis, , jūsìškis, ; refleksyvinis – savìškis, .
Šaltinis:
Rosinas 1988, 204–205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas