Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
manýti, išmanýti
Reikšmė:
suprasti
Straipsnelis:
[Bendraide. žodis – arm.] imanam ‘suprantu’. [Lit.:] […] Walde Pokorny II, 264 t. t.; Adjarian, Arm. Wurzelwörterbuch, III, 75–78; VII, 137: nepaaiškintas. Manau, kad šis žodis, žvelgiant ide. aspektu, galimas išaiškinti. Veikiausiai jis priklauso žinomai šakniai [ide.] *men ‘mąstyti, galvoti’, ‘būti dvasiškai sujaudintam’. Beje, į akis krinta tai, kad arm. kalboje yra tik […] ima- formos […]. Arm. žodis kaip redukcinis darinys geriausiai dera su s. v. a. manon ‘įkalbinėti, (pa)raginti’ ir su lie. (iš)manýti, praes. mãno ‘suprasti’. Ypač atkreiptinas dėmesys į arm. ir lie. reikšmių sutapimą. Tad turint labai paplitusią [ide.] šaknį, reikėtų [92] kalbėti apie specialų arm.-lie. ryšį.
Šaltinis:
Solta 1960, 91 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas