Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
márška
Straipsnelis:
žr. čemuras
Šaltinis:
Адомавичюте 1979, 98
Antraštė:
marška
Straipsnelis:
Kitas pagrindinis įrankis, susijęs su žvejyba, yra tinklas, kuriam du pavadinimai (terminai) buvę duoti. Įprastesnis (ir priimtinesnis) yra susijęs su go. nati, lo. nassa etc. iki ide. *ned- [Pokorny IEW, 758–9], ir mažiau tikėtina yra Hirto prielaida, kad s. sl. mreza, lie. marška yra pakankami suponuoti ide. ‘tinklą’, kai ši reikšmė nėra plačiau išlaikyta kituose [265] giminiškuose žodžiuose, kylančiuose iš ide. *mer ‘sieti, rišti’ [Hirt H. Die Indogermanen…, 1907, 668].
Šaltinis:
Mallory 1983, 265–266
Antraštė:
márška
Straipsnelis:
Gr. βρόχος ‘raištelis, akis’. Atstatoma *μροχος gretinant su μόροττον· ἐκ φλοιοῦ πλέγμα τι ᾧ ἔτυπτον ἀλλήλους τοῖς Δημητρίοις (Hes.). Pagaliau prisimenama keletas slavų žodžių: s. sl. mrěža ‘tinklelis, raištelis’, serbų mrȅža ‘tinklelis’, baltų lie. márška ir t. t. Visa tai lieka neaišku.
Šaltinis:
Chantraine DEG, I, 198
Antraštė:
marška
Straipsnelis:
žr. marškiniai
Šaltinis:
Buck 1949, 421
Antraštė:
márška
Reikšmė:
small fishing-net
Straipsnelis:
[Aptariami senosios graikų kalbos o kamieno baritonai.] Gr. βρόχος dažniausiai siejamas su s. sl. mrěža, s.-kr. mrȅža ir la. mer̂ga, mar̂ga, lie. márška ‘small fishing-net’. Baltų ir slavų kalbų pavyzdžiams būdingas akūtas šaknyje, kuris gali būti kilęs arba iš laringalo, arba glotalinio priebalsio (*merHǵ⁽ʰ⁾- arba *merǵ-). Bet kuriuo atveju ryšys su graikų kalbos žodžiu yra neįmanomas.
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas