Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
marškiniaĩ
Straipsnelis:
žr. čemuras
Šaltinis:
Адомавичюте 1979, 98
Antraštė:
marškiniai
Straipsnelis:
Ide. k. žodžių, žym. sąv. ʻmarškiniaiʼ, etim. ir semant. šaltiniai l. įvairūs. Lie. marškiniai : marška, galbūt gimin. s. sl. mrěža ʻtinklasʼ; plg. s.-kr. rubača, r. rubaška : s. sl. rǫbŭ ʻaudeklas, medžiagaʼ, dažnai šią sąv. reiskiantys žodžiai siejami su žodžiais, žym. sąv. ʻtrumpasʼ, ʻkrūtinėʼ, ʻšvarkasʼ ir t. t. Didelę šią sąv. žyminčių žodžių grupę sudaro ide. *kem-, matomos taip pat žodžiuose ʻdangaiʼ, ʻdanguiʼ žymėti; tai s. ang. hemeþe, s. v. a. hemidi, ga.-lo. camisia, s. i. çāmulya.
Šaltinis:
Buck 1949, 421

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas