Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
marškniai
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžių, žyminčių sąvoką ‘marškiniai’, etimologiniai ir semantiniai šaltiniai labai įvairūs. Lie. marškiniai (pl.) : marška, galbūt giminiški s. sl. mrěža ‘tinklas’; plg. s.-kr. rubača, r. rubaška : s. sl. rąbŭ ‘audeklas. medžiaga’; dažnai šią sąvoką reiškiantys žodžiai siejami su žodžiais, žyminčiais sąvoką ‘trumpas’, krūtinė’, ‘švarkas’ ir t. t. Didelę šią sąvoką žyminčių žodžių grupę sudaro ide. *kem-, matomos taip pat žodžiuose ‘dangai’, ‘dangui’ žymėti; tai s. ang. hemeþe, s. v. a. hemidi, ga.-lo. camisia, skr. çāmulya- ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 421

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas