Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
marknotas
Straipsnelis:
Lie. marknotas giminiškas s. sl. mrakъ, r. morok ‘tamsa’, sl. marka- ‘saulės užtemimas’ yra *-k- vediniai iš šaknies *(mer-), *(mor-(u)-) ‘tamsėti, juoduoti’.
Šaltinis:
Rădulescu 1981

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas