Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mar̃malas
Reikšmė:
dünnflüssiger Kot in der Nähe des Stalles, Mistjauche, Mistgrube
Straipsnelis:
Lie. mar̃malas 1°: ‘dünnflüssiger Kot in der Nähe des Stalles, Mistjauche, Mistgrube’, marmãlė ‘tiefer Kot’, marmalýnas, -ýnė, marmolỹnė ‘aufgeweichter Boden, Sumpf, Morast, tiefer Kot’ yra ne onomatopėjinės kilmės (taip E. Fraenkelis savo žodyne), o siejasi su gr. βόρβορος ‘Schlamm Schmutz’. Čia priklauso č. trm. cesta je rozbrambořená ‘der Weg ist überaus kotig geworden’; pradinė turbūt č. *roz-brabořiti : – brabor dėsningai < *bor-bor-. Suprantama, ir sl. bara priskirtinas šiam lizdui (*bōr-ā). Taigi pirmykštis *bor-bor-os (gr., sl.); lie. žodyje b > m; greta šios kaitos dėl disimiliacijos r-r > r-l.
Šaltinis:
Machek 1966, 170
Antraštė:
mar̃malas
Reikšmė:
kas greitai ir neaiškiai kalba
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne lie. mar̃malas 2°: „schnell und undeutlich Sprechender’ bei mar̃malas 1°: ‘dünnflüssiger Kot in der Nähe des Stalles, Mistjauche, Mistgrube’ suplaka į vieną lizdą. Tuo tarpu pirmasis lie. žodis siejasi su gr. βάρβαρος ‘kas negraikiškai, nesuprantama kalba šneka’, s. i. barbara- ‘mikčiojantis, kas mikčioja’ (pl.: neariškoms tautoms pavadinti), balbalā kar- ‘mikčioti’, lo. balbus. Lie. b > m bei. r-r > r-l analogiškai su mar̃malas 1°.
Šaltinis:
Machek 1966, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas