Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mãtaras, matãras
Straipsnelis:
[Aptariami baltiški elementai Okos hidronimuose.] Rus. мото́рный ʻпроворный; ловкий; подвижный ir kt.ʼ šalia мото́рить, plg. lie. mãtaras, matãras, matarúoti; mõturas, mõturti, matùrintis, la. matara, matars ir kt., kilę iš bl.-sl. *mat-, reiškiantys greitą, energingą judėjimą. Į šį reikšmių lauką patenka ir dariniai be priesagos -ar- (-or-), plg. rus. мота́ть(ся), lie. matóti ʻбыстро идти; спешитьʼ (: matùs ʻпроворный, ловкийʼ), la. matuôt ʻспешитьʼ.
Šaltinis:
Топоров 1988-1996 (1997), 297

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas