Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
matikas
Reikšmė:
kaplys, kauptukas
Straipsnelis:
Lie. matikas < le. motyka = s. sl. motyka bendras visų sl. reikšia ‘kablys’ ar ‘kauptukas’ ir giminiškas s. ang. mattoc, kuris galbūt iš v. lo. *matteūca : *mattea ‘lazda, vėzdas, kuoka’. žr. kaplys.
Šaltinis:
Buck 1949, 501–502

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas