Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
maušà
Reikšmė:
bauginti vaikams baidyklė; negražiai apsirengusi moteris
Straipsnelis:
žr. maušas
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas