Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
maudà
Straipsnelis:
Lie. žodžiai maudà, máudas galbūt sietini su la. mudêt ‘pelėti, žiedėti, gesti, pūti’, gr. μύδος ‘drėgmė’, μυδᾶν ‘drėkti, šlapti; tirpti, lydytis’ [Fraenkel, LEW 416].
Šaltinis:
Duridanov 1969a, 256
Antraštė:
maudà
Reikšmė:
Conium maculatum
Straipsnelis:
[Aptariami nuodingosios nuokanos (Conium maculatum) pavadinimai lietuvių kalboje]. Lie. maudà ‘Conium’, dėmė́toji maudà, nuodmauda ‘Conium maculatum’, vandens maudas ‘Cicuta virosa’ aiškiai yra susiję su lie. maũsti ‘dumpf schmerzen, grämlich sein’ (taip jau Fraenkel LEW 417). Čia taip pat maudà ‘rūpestis, vargas’, ãpmauda ‘Enttäuschung, Not’, maudė́tis ‘enttäuscht sein’ (ir kt. pvz.). Panašiai skambantys augalų pavadinimai kaip maudà ‘meldas, Schoenoplectus lacustris’, máudas ‘Binse, Segge, Simse’, maudrai ‘Simse, Binse’ veikiausiai kilo iš maldà (su raida u > ł > l rytinėse tarmėse). Kadangi paprastai turime lie. mélda, méldas ‘Binse, Simse’ (su e), tai maudà ir t. t. veikiausiai aiškintini kaip paveikti veiks. máudytis ‘baden’ dėl liaudies etimologijos. Plg. taip pat iš mau- ‘baden’ yra mauliaĩ ‘žalieji dumbliai, žaliaukės’, maurai ‘Endtefloth’, maurė̃ ‘Teichlinse, Spidorela’. Kadangi ‘Conium maculatum’ auga nebūtinai prie vandens, tai lie. maudà negali būti taip aiškinimas. Lie. maulda ‘tokia nuodinga žolė’ galėtų būti maudà ir meldà kontaminacija.
Šaltinis:
Gliwa 2002b, 30–31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas