Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
maukiniñkas
Reikšmė:
girtuoklis
Straipsnelis:
žr. maukti
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 74–75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas