Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
maũlyti
Reikšmė:
įkyriai prašyti, zirzti
Straipsnelis:
Vasmeris (Фасмер ЭСРЯ I 8) r. trm. му́лить pateikia tik reikšmėmis ‘spausti, slėgti’ bei nurodo ne visai patikimus baltų kalbų atitikmenis (pvz., la. mulis ‘kirstukas’). Tuo tarpu į žodyną neįtraukti šie r. trm. žodžiai, turintys patikimus bl. atitikmenis: r. му́лить ‘(iš)prašinėti’ (= lie. maũlyti ‘įkyriai prašyti, zirzti’), r. мули́ть = lie. maũlinti ‘apgaudinėti’.
Šaltinis:
Откупщиков 1984 (1986)b, 193
Antraštė:
maũlyti
Reikšmė:
докучливо просить, клянчить
Straipsnelis:
[Aptariami sl. *myliti () ‘обманыват, вводить в заблуждение’ etimologiniai ryšiai.] Lie. maũlyti ‘докучливо просить, клянчить’ Otkupščikovas (Диалектный материал и этимология, Этимология 1984, p. 193) gretina su ru. trm. мули́ть ‘обманывать’, tačiau tokiu gretinimu abejojama, kadangi lie. maũlyti nėra dokumentuotas, o yra tik la. mulinât ‘apgaudinėti’, mulît ‘judant iš vieno šono į kitą, supant kažką ištraukti, išrauti’, mùlsinât ‘apgaudinėti’. Taip pat toks gretinimas neaiškus ir dėl neišaiškintų semantinių ryšių, gretinamų žodžių ide. pamatų ir kt.
Šaltinis:
Куркина 2003, 120-121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas