Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mẽčarkė
Straipsnelis:
Žodynuose vartojamos dar tokios šio žodžio formos: mačarkė, mẽčerkė, mẽdšarkė . T. Ivanauskas žino ir formą mečečerkė. Tai žvirblių rūšies paukštis. Kita mẽdšarkės užfiksuota reikšmė – ‘pilkasis strazdas’ (дроздрябинник), bet ji nėra pirminė. Žodis mẽdšarkė yra sudėtinis. Jo kilmę padeda paaiškinti r. сорокопут, prasl. *sorko-pǫdъ, Jį sudaro *sorka ‘šarka’ ir o-kamieno forma pǫditi ‘atbaidyti, nuvaryti, vaikyti’. Vadinasi, ‘baidanti šarka’. [208] Iš pavadinimo *sorko-pǫdъ galima padaryti išvadą, kad praslavų medžiotojai atkreipė dėmesį į tai, kad šis paukštis, gindamas savo jauniklius, drįsta pulti netgi šarkas, nors šarka yra didesnė už jį. Aiškinant lietuvišką žodį, galima pasiremti veiksmažodžiu mèsti, ypač atmèsti, o pirmine forma laikyti *met-šarkė ‘(paukštis) nubaidantis šarkas’.
Šaltinis:
Махек 1963, 208–209

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas