Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mẽčerkė
Straipsnelis:
žr. mečarkė
Šaltinis:
Махек 1963, 208–209
Antraštė:
mečerkė̃
Reikšmė:
kas be priežasties garsiai triukšmauja, reikalauja savo teisių
Straipsnelis:
Daug retesni šnektos ė-kamieno bendrosios giminės menkinamieji nomina agentis. [82] Pasitaiko keletas šio kamieno menkinamųjų nomina agentis sudurtinių darinių, pvz. mečerkė̃ ʻkas be priežasties garsiai triukšmauja, reikalauja savo teisiųʼ (< medis ʻmiškasʼ + šarka > medšarkė > mečerkė̃).
Šaltinis:
Grinaveckienė 198082–83
Antraštė:
mẽčerkė
Straipsnelis:
žr. medšarkė
Šaltinis:
Urbutis 1967, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas