Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
meškerė̃
Straipsnelis:
La. makšķerė, lie. meškerė̃ iš ide. *mezg- ‘nardinti, gramzdinti, skandinti’ (*mesk- paralelinė forma). Iš ide. *mesk- su priesaga -er susidarė lie. *mešker- (mekšer metatezė, plg. mekšerỹs, mekšrỹs, mekšra, mèkšras). [97]. La. mešķis (< *mesk-) ‘maišiklis,mentùris’, mešķẽt (< *mesk-ē-ti) *mašķere (makšerė metatezė) kontaminacijos būdu įsigalėjo la. makšķere. Priesagą -ķere galėjo paveikti vok. kert ‘gaudyti’. makšķere pirminė r. ‘tai, kas gramzdinama, nardinama (į vandenį)’. makšķere, meškerė̃ galima ‘megzti, sumegzti’: la. trm. mežģere ‘sunarpliotos gijos’. Taigi, la. makšķere, lie. meškerė̃ < iš ide. *mezg-: s. i. májjati ‘sinks, perishes’, lo. mergere (< *mezgere) ‘nardinti, gramzdinti, suleisti, skandinti, slėpti’. Ide. *mesk-/*mezg- < iš *met- ‘mesti’: *met-sk- > *mesk-/met-zg- > *mezg-.
Šaltinis:
Карулис 1981, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas