Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mẽdė
Straipsnelis:
pr. E 586 median : lie. ž. mẽdė
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 34
Antraštė:
mẽdė
Straipsnelis:
Bendrabaltiškas miško pavadinimas atsirado iš šaknies *medh-, plg. lie. mẽdė, -ės, mẽdis, -džio, s. lie. medeĩne „miško deivė“, la. mežs, miežaine, mežuotne, mežājs, pr. median, kurie pasitaiko rusų dialektuose ir kitose slavų kalbose, plg. r. tarm. межа́ „miškelis“, kr. mèda „Grenze, Gebṳsch“, slov. méja „Grenze; lebendiger Zaun; Gebüsch“. Kitose ide. kalbose iš šios šaknies sudaromi žodžiai, turintys reikšmę „vidurys, vidurinis“, plg. s. i. madhya-, lo. medius, vok. Mitte. R. dialektų (Novgorodas) žodžio середи́ны „erdvės, užaugusios mišku“ semantika nekelia abejonių, nes rusų kalboje šis žodis reškia „vidurys“. Taigi r. dialektų дрему́ча середа́ dera prie r. дрему́чий лес.
Šaltinis:
Эккерт 1967, 62–63
Antraštė:
mẽdė
Reikšmė:
miškas; medžioklė
Straipsnelis:
Semantinė skirtis tarp lie. mẽdė „miškas“ ir mẽdė „medžioklė“ susidarė ne formuojantis atskiriems derivatams, bet pačiame kamiene (dar plg. r. полесье „miškinga vieta“ ir полесье „medžioklė“). Manytina, kad iš mẽdė „medžioklė“ kilo veiksmažodžiai lie. medžióti, la. medīt (dar plg. r. полевать „medžioti“ iš r. полесье „medžioklė“).
Šaltinis:
Непокупный 1967, 79–80
Antraštė:
mẽdė
Straipsnelis:
Baltų ē kamieno kilmė yra trejopa. […] Kiti žodžiai kilę iš ieH kamieno, pvz., la. snãte, lie. mẽdė, mẽdžias, s. i. mádhyam, galbūt ir lie. žẽmė. Šie žodžiai sutapo su kita grupe slavų kalbose, plg. r. mežá, zemljá. […] [Dar žr. mentė, vilkė]
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 324
Antraštė:
mẽdė
Reikšmė:
(grosser) Wald, Gehölz
Straipsnelis:
žr. medis
Šaltinis:
Blažek 2001b 44
Antraštė:
mẽdė
Reikšmė:
miškas, giria
Straipsnelis:
žr. medžias
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2006, 265–268
Antraštė:
mẽdė
Reikšmė:
(большой) лес; роща
Straipsnelis:
žr. medžias
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 40–41

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas