Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mẽdžias
Straipsnelis:
žr. medis
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 218
Antraštė:
mẽdžias
Straipsnelis:
pr. median E 586 ‘miškas’ (ryt. lie. mẽdžias, la. mežs).
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 319
Antraštė:
mẽdžias
Straipsnelis:
median E. 586 ‘miškas’ : lie. mẽdžias, mẽdis (apie tai Spechtas KZ, LVI, 121 t.), r. межа́ ‘riba, ežia’, s. i. madhya-ḥ, gr. μέσσος, lo. medius, go. midjis ‘vidurinis’ ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 261.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 259
Antraštė:
mẽdžias
Straipsnelis:
žr. medė
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 324
Antraštė:
mẽdžias
Reikšmė:
Wald, Baum
Straipsnelis:
žr. medis
Šaltinis:
Blažek 2001b 44
Antraštė:
mẽdžias
Straipsnelis:
žr. medis
Šaltinis:
Schmalstieg 2004, 274
Antraštė:
medžias
Straipsnelis:
Suomių miško dievo Tapio karalystė Metsola (Tapiola) < baltiškos kilmės suom. metsä ‘forest’. Plg. lie. medžias ‘tree, wood’, ‘forest’, la. mežs ‘forest’ (žr. Fraenkel 1962, 423–425).
Šaltinis:
Blažek 2004, 191
Antraštė:
mẽdžias
Reikšmė:
medis kaip atskiras augalas; rąstas, sienojas, miško medžiaga; miškas
Straipsnelis:
Žodis mẽdžias reikšme ‘medis kaip atskiras augalas’ arba ‘rąstas, sienojas, miško medžiaga’ žinomas iš uteniškių vietovių. Bet jose senoji ‘miško’ reikšmė bent trm. šnekamojoje kalboje, rodos, nebėra būdinga. Ją išlaikiusios rytų aukštaičių vilniškių bei daugelio pietų aukštaičių šnektos, ypač Baltarusijos salose už etnografinės Lietuvos ribų (žr. LKŽ VII, LKA I (191t., žemėl. Nr. 113)). Šia reikšmę tarmėse įgyja ir formos mẽdis, medỹs. Vartojama ir mẽdė ‘miškas, giria’, kuris, DūnŽ 191 duomenimis, pietų žemaičiams (Pãvandenė ir Várputėnai) – jau archaizmas. Nors jo vediniai vis dar vartojami: medìnis ‘laukinis, miškinis, savaime augantis’. Jau K. Būga (RR I 546) rytiečių mẽdžias atitikmenimis laikė la. mežs ir žemaičių mẽdė ‘giria; miškas’. Pr. median ‘miškas’ laikomas lie. trm. mẽdžias atitikmeniu (Zinkevičius 1984, 297). Šis siejamas su s. sl. mežda ‘riba’, r. между ‘tarp’, skr. mádhayaḥ ‘vidurinis’, lo. medius (Sabaliauskas 1990, 157). Aptariama senesnioji reikšmė išlieka proziniuose tautosakos tekstuose (Zinkevičius 1966, 376).
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2006, 265–268
Antraštė:
mẽdžias
Reikšmė:
лес; дресевина
Straipsnelis:
Degtiarevas etimologizuoja sl. *medja. Minimas kamienas turi artimų atitikmenų baltų kalbose: lie. mẽdžias ‘лес; дресевина’, trm. (dzūkų) ‘дерево’, žemaičių kuopinis fem. mẽdė ‘(большой) лес; роща’, la. mežs ‘лес’, ‘дерево’, pr. median ‘лес’. Lie. mẽdžias kildinamas iš rytų bl. *médii̯a ‘лес’. Ši forma kartu su sl. *medja ‘межа, граница’ kildinami iš ide. *medhi̯om ‘середина’, plg. s. i. mádhyam n. ‘середина’, gr. μέδον n. ‘t. p.’, pr. median n.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 40–41

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas