Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
medìnis
Straipsnelis:
Lie. medinė žąsis negalima gretinti su la. meža zùoss (kuo latviai artimi estams ir suomiams), kaip daro J. Endzelynas, nes kaip pagrindinis variantas lietuvių tarmėse yra vartojama laukinė žąsis. Baltų, slavų ir finų areale sąvoka „laukinis“ reiškiama leksema „miškinis“, o lietuvių - ir „laukinis“.
Šaltinis:
Непокупный 1967, 75–77
Antraštė:
medìnis
Reikšmė:
hölzern
Straipsnelis:
žr. medis
Šaltinis:
Blažek 2001b 44
Antraštė:
medìnis
Reikšmė:
laukinis, miškinis, savaime augantis
Straipsnelis:
žr. medžias
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2006, 265–268
Antraštė:
medìnis
Straipsnelis:
[Aptariami keli lyginamajai akcentologijai reikšmingi sanskrito ya kamieno vardažodiniai būdvardžiai.] S. i. mádhya- < *medʰio-. Gr. μέ(σ)σος rodo tokį patį kirčiavimą, tačiau galima rasti ir oksitonezės pėdsakų. Visų pirma, oksitonezė paliudyta prieveiksmyje madhyā́ ir sudurtiniame žodyje madhyáṃ-dina-. Be to, ją liudiją ir lie. adj. medìnis, loc. sg. medỹ (plg. Illič-Svityč) ir pr. bevardės giminės daiktavardis median (Kortlandt 1983: 183). Šis ir kiti s. i. ya kamieno būdvardžiai yra pernelyg neaiškus, kad būtų galima naudoti [lyginamajai analizei].
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas