Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
meiłanėširdùmas
Straipsnelis:
Man rodos, kad lie. meiłanėširdùmas (žr. Fraenkelio žodyne s. v. malonėširdùmas) veikiau reikia laikyti mielaširdumas (arba meilaširdumas) kontaminacija su malónė – taip siūlė jau Pr. Skardžius Archiv Phil 4, 85; plg. dar ZslPh 27, 439 (NB Spaudos klaida ZfslPh 27, 439 citatoje: meilaširdumas vietoj meilanėširdumas!).
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1959, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas