Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
meklỹs
Reikšmė:
miknius
Straipsnelis:
Nom. agentis yra piršlỹs ‘Freiwerber’ (iš pir̃šti). Bet dažni ir ekspresyvūs-pejoratyviniai [veiksmažodiniai l-vediniai] kaip meklỹs (iš mekénti ‘mikčioti’).
Šaltinis:
Solta 1970, 74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas