Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
meldaĩ
Reikšmė:
Binsen
Straipsnelis:
[Praslaviškoji s.-kr. kalbos leksika:] *meldьnъ?, *mьd(ь)lьnъ? – мле̑дан ‘liesas, silpnas’, мли́дан ‘lėtas, vangus’, мледан ‘be skonio, nesūdytas’. Mūsų pateikto praformos atspindi skirtingus egzistuojančius etimologizavimus. Įtikinamiausias rodos esąs lyginimas su la. mȩldi, lie. meldaĩ ‘Binsen’, gr. μέλδομαι ‘minkštėti’, s. ang. meltan – toliau su sl. *moldъ (žr. ME II 584). Iljinskis (ИОРЯС 22, 1, 196) čia priskiria r. меледа́ ‘sunkus, beprasmis darbas’, меледи́ть ‘aptemti (akyse)’, меле́дкий ‘lėtas’ < ‘ *meld-. Be abejonės, aukščiau pateikti s.-kr. žodžiai, kaip ir slov. mléden, omleden ‘be skonio, nesūrus’ siejasi su sl. *moldъ.
Šaltinis:
Петлева 1971 (1973), 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas