Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
meletà
Straipsnelis:
melato E. 743 ‘žalioji meleta’ : lie. meletà ‘t. p.’, žr. Walde-Pokorny II, 249; latviai pažįsta, turi žaliąją, mėlynąją ir juodąją meletą.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 259
Antraštė:
meletà
Straipsnelis:
Pr. E 743 melato ‘žaliasis genys’ : lie. meletà (plg. taip pat paralelinius prūsų tikrinio vardo įrašus Misato / MisetoMise, APN 61).
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 33

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas