Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mel̃mas
Reikšmė:
blyškus, pablyškęs
Straipsnelis:
Trm. būdvardis mel̃mas () ‘blyškus, pablyškęs’ (LKŽ VII 1036) gali būti padarytas iš V. Mažiulio (PKEŽ III 123–125) rekonstruoto veiksmažodžio *mel-/mēl- ‘(išsi)tepti, patamsėti’ (plg. lie. mė́las ‘mėlynas’, la. me̦̦lns ‘juodas’, gr. μέλᾱς ‘juodas’, s. i. málam ‘purvas, nešvarumai’, go. mēljan ‘rašyti’ ir kt., žr IEW 720t.).
Šaltinis:
Ambrazas 2007, 17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas